Felhasználási feltételek és adatvédelmi elvek

A webhely használatával: (A) elismeri, hogy elolvasta és megértette ezeket a feltételeket; (B) állítja, hogy nagykorú, es jogilag kötelező érvényű megállapodást köthet; (C) elfogadja ezeket a feltételeket, és egyetért azzal, hogy ezek számára jogilag kötelezők. Ha nem kívanja vagy nem tudja elfogadni ezeket a feltételeket, kérjük, ne használja a webhelyet.

Kérjük, olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket mielőtt megtenne egy foglalást. A foglalás alkalmával az Utas kijelenti, hogy ismeri az utazási szolgáltatásra vonatkozó jelen általános utazási feltételeket, melyeket előzőleg figyelmesen áttanulmányozott, és teljes mértékben elfogadja azokat. Ily módon az általános utazási feltételekben foglalt összes rendelkezés jogilag kötelező érvénnyel bír mind az Utasra, mind pedig az Irodára nézve.

1. Ajánlat

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban általános utazási feltételek) a Val Tours idegenforgalmi iroda, Trg hrvatskih velikana 01, 23 210 Biograd na moru, Horvátország (továbbiakban Iroda), mint a szállás közvetítője, a foglalás szervezője, valamint az utazási szolgáltatást igénybevevő (továbbiakban  Utas), között létrejött szerződés, megállapodás feltételit tartalmazza. A programleírásban és jelen általános utazási feltételekben foglalt összes rendelkezés kötelező érvényű mind az irodára, mind az utasra nézve, kivéve, ha a szerződés megkötésekor máshogy nem rendelkeznek. Az Iroda nem tehető felelőssé, ha az Utas  nem kéri a részleteket, amelyek fontosak neki, és amelyek nem szerepelnek a leírásban, vagy he az Utas nem kéri a részleteket amelyek nem telyesen világosak neki, vagy ha az Utas nem kér értelmezést ha úgy érzi, hogy a leírás nem teljesen világos. Az Iroda nem vállal felelősséget a leírásokért a honlapokon amely tulajdonosa nem az Iroda, és / vagy a honlapokon, ahol a karbantartást nem végzi az Iroda. Az Iroda biztosítja a szolgáltatást a visszaigazolt foglalás napján érvényes információknak, illetve a leírásnak és a visszaigazolt foglalás időpontjának megfelelően. Ez alól kivételt képez a vis major esete, azaz szolgáltatónak szűkebb családi körében történt betegség vagy haláleset; előre nem látható és nem elhárítható rendkívüli körülmények, mint pl.: természeti csapás (földrengés, árvíz, csőtörés, tűz, szárazság); háború, sztrájk, terrorista akciók, járványok illetve a kormány által elrendelt korlátozások (pl.:országhatár átlépésének tilalma).

2. Foglalás és fizetés

A szálláshelyekre vonatkozó lekérések és foglalások elektronikus úton, írásban vagy személyesen az utazási irodában, illetve a szerződéses partnerek irodáiban történnek. A foglalás alkalmával az Utas kijelenti, hogy ismeri az utazási szolgáltatásra vonatkozó jelen általános utazási feltételeket, melyeket előzőleg figyelmesen áttanulmányozott, és teljes mértékben elfogadja azokat. Ily módon az általános utazási feltételekben foglalt összes rendelkezés jogilag kötelező érvénnyel bír mind az Utasra, mind pedig az Irodára nézve. Az Iroda a szolgáltatás igénybevevője részére biztosítja a szolgáltatás leírást. Foglaláskor az Utas köteles megadni a szükséges összes személyes adatot. Az Utas foglalás visszaigazolása megérkezése után, az Iroda kiküldi a foglaló befizetéséről szóló számlát az Utasnak, ami számla az előleget illeti, és tartalmaz az átutaláshoz szükséges minden adatot. Az átutaláskor keletkező költségekt megosztva fizeti az Iroda (Horvátországban) és az Utas (a saját országában). Az Iroda minden esetben értesíti az utast az előleg kézhezvételéről. Az előleg 50%-teszi ki, a fennmaradó 50% legkésőbb a megérkezés előtt 30 nappal kell átutalni, ha felek másképp nem rendelkeznek. Az Utasnak lehetősége van a foglaló befizetésekor, a proforma számla megérkezése után, az utazás teljes költségét egy összegben is befizetni. Ezektől a szabályoktól az Iroda eltérhet a "last minute" foglalás esetében is.
Megjegyzés a bankkártyás fizetést illetőleg: az euróban feltüntetett árat a teljesítés napján a Horvát Nemzeti Bank érvényes devizaárfolyamának megfelelően átváltjuk kunára, a bankkártya terhelés minden esetben az adott ország hivatalos pénznemében (jelen esetben forintban) történik. Az átváltás csekély eltérést eredményezhet a honlapunkon feltüntetett árhoz képest.

  Fizetési módok:

 • készpénzben a Val Tours idegenforgalmi irodában, Trg hrvatskih velikana 01, 23 210 Biograd na moru
 • átutalás az Iroda bankszámlájára

 

Személyes adatok védelméről szóló nyilatkozat:

Cégünk adatvédelmi kötelezettséget vállalva ügyfeleitől csak és kizárólag azokat a legszükségesebb adatokat gyűjti be, melyek cégműködéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Adatgyűjtési eljárásunkról minden ügyfelünket tájékoztatjuk. Ügyfeleinknek továbbá lehetőséget adunk arra, hogy eldöntsék, hozzájárulnak-e nevük marketing célokra való felhasználásához. Cégünk szigorúan véd minden felhasználói információt és ezekhez hozzáférést csak néhány alkalmazottunk számára biztosítunk. Ügyfeleink személyes adatainak bizalmas kezelésére cégünk minden dolgozója és üzleti partnere felelősséget vállal.

3. Szálláshely árak

A szolgáltatások árai a szálláshely árjegyzékében szereplő alapszolgáltatásokra vonatkoznak. Különleges vagy kiegészítő szolgáltatásoknak azok a szolgáltatások számítanak, amelyeket a szálláshely alapára nem tartalmazza (ezek a szálláshely leírásában vagy az árjegyzékben a „megegyezés alapján” pont alatt szerepelnek, vagy olyan szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyeket előzetes lekérés és külön fizetés alapján lehet igénybe venni), ezért ezeket az Utas a szálláshely foglalása folyamán vagy az ajánlatunkban szereplő módon, a helyszínen fizeti. A kiegészítő és speciális szolgáltatásokat a szálláshely foglalásakor kell igényelni.
A villamos energia, a víz és a gáz rendszeres használata során felmerülő szokásos költségeket a szállás ára tartalmazza, csakúgy, mint az ágynemű használatot és a végső (távozáskor esedékes) takarítást, továbbá minden olyan hozzáadott szolgáltatás árát, amely az adott szálláshely leírásában szerepel. Az Utas köteles a szálláshelyet tisztán, rendezetten átadni a szállásadónak, elvégezni az alapvető takarításokat (edények elmosása, a szemetes kiürítése és felsöprés) függetlenül attól, hogy a meghatározott szállásdíj tartalmazza-e a végső takarítás árát vagy sem. (Javasoljuk, hogy WC papírról gondoskodjanak, kivéve szállodai elhelyezés esetén)
A szolgáltatások árai euróban vannak feltüntetve. Az Iroda az árváltoztatás jogát fenntartja. Azon az utasoknak, akik az adott foglalás során már kifizették az előleg összegét, az Iroda biztosítja a megállapodáskor feltüntetett árat. Amennyiben az árváltozásra az előleg kifizetése előtt kerül sor, az Iroda köteles az erről az Utast értesíteni.
Az ajánlatunkban és programleírásunkban feltüntetett árak a partnereinkkel kötött szerződések alapján lettek meghatározva, ezek nem feltétlenül egyeznek a helyszínen érvényes árakkal, ezért az árak között esetlegesen tapasztalt árkülönbség nem lehet reklamáció tárgya.

Ha a lefoglalt szálláshely szolgáltatásait a megbeszélés és foglalás folyamán megadottnál több fő szeretné igénybe venni, a szolgáltatónak jogában áll, a foglalást a színhelyen lemondani, vagy a be nem jelentett személyektől megtagadni a szolgáltatás igénybevételét, vagy velük a helyszínen megfizettetni a szálláshely költségeit. Abban az esetben, ha a lefoglalt szálláshely minőségével kapcsolatban kifogás merül fel, de a szálláshelyre több fő érkezett, mint amennyi foglalásban szerepelt, reklamációnak helye nincs.

A kihirdetett árak legalább 4 éjszakás tartózkodás esetén érvényesek, ennél rövidebb időre az ár 30%-kal magasabb.

4. Szállások osztalyzata és leirása

Az ajánlatban feltüntetett szálláshelyek az illetékes szerv vadvizek osztályazásaval öszhangban vannak leírva, és a szálláshelyek megtekintése után kerültek  az Iroda online kínálatába. Az elhelyezés, étkezés és egyéb szolgáltatások vadvizek osztályazása régiónként és országonként eltérő, ezért ezeket nem lehet összehasonlítani. Az irodát csak a www.val-tours.hr és www.val-tours.com honlapokon feltüntetett adatok kötelezik.

Vendégeinket tiszta szálláshelyek fogadják, minden vendégünk számára biztosított a tiszta ágynemű. Vendégeink, akik egy hétnél tovább tartózkodnak, hetente új ágyneműt kapnak.

A szálláshelyet az érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni, és a távozás napján délelőtt 10 óráig kell elhagyni. A kulcs a szálláshelyen a tulajdonostól vagy az Iroda képviselőjénél vehető át. 

5. Az iroda joga a változásra és a lemondásra

Az Iroda rendkívüli és elkerülhetetlen körülmények esetén fenntartja a változtatás jogát. Az Iroda fenntartja a lemondás, illetve a változtatás jogát, ha a vendégek valós száma nagyobb a szálláshely kapacitásánál. A már meglévő foglalást az Iroda részéről csak az Utas értesítésével lehet módosítani, csakis azzal a feltétellel, hogy az Iroda a lefoglalt szálláshellyel megegyező vagy ráfizetés nélkül, az eredetinél magasabb vadvizek osztályazatú szálláshelyet biztosít az utasnak. Kivételesen, amennyiben a magasabb vadvizek osztályazatú szálláshely ára több mint 15%-kal magasabb a lefoglaltnál, az Iroda fenntartja magának a jogot, hogy – az utassal történt egyeztetés után – a különbözetet megfizetesse.

Abban az esetben, ha lefoglalt szálláshelyet az Iroda nem tudja pótolni, fenntartja magának a jogot a foglalás lemondására. Ebben az esetben az Iroda köteles az utast legkésőbb az utazás megkezdése előtt 7 nappal értesíteni, és a befizetett összeget teljesében visszafizetni.

Ha ilyen helyzet előkerül az Utas megérkezésekór, az Iroda megpróbál az ajánlatában nem szereplő szálláshelyekről információt szerezni az Utas számára,és a befizetett összeget teljesében vissza fog az Utasnak fizetni.

6. Az utas joga a változásra és a lemondásra

Amennyiben az Utas elállni vagy változtatni kíván a már meglévő foglalásán, megteheti ezt csakis írásban (levél, fax, e-mail). Változtatás alatt az a foglalásban szereplő adatok (utasok számának illetve az érkezés és távozás időpontja) változtatása értendő, amelyről az Utas az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal értesíti az irodát. Első alkalommal a változtatás – amennyiben ez lehetséges – nem jár külön költségekkel. Minden további változtatás díja 15 euró. Amennyiben a kívánt változtatás nem megvalósítható, és ezért az Utas eláll a foglalástól, a lentebb feltüntetett lemondási díjak érvényesek. Szintén lemondásnak minősül, ha az Utas a foglalás érvényességét megelőző 30 napon belül, vagy annak érvényessége alatt kíván változtatni.

A lemondásról szóló értesítés kézhezvétele szerint a következő díjak kerülnek felszámításra lemondás esetén ( függetlenűl a lemondás megjelenése idejétől az előleget nem lehet visszafizetni):

 • lemondás 29 és több nappal a foglalás kezdete előtt - 50% a telyes kíszámítot nyaralás árátol
 • lemondás 28 - 15 nappal  a foglalás kezdete előtt - 60% a telyes kíszámítot nyaralás árátol
 • lemondás 14 - 8 nappal  a foglalás kezdete előtt - 80% a telyes kíszámítot nyaralás árátol
 • lemondás 7 - 0 nappal  a foglalás kezdete előtt - 100% a telyes kíszámítot nyaralás árátol

Amennyiben az Utas az érkezés napján 24 óráig nem jelentkezik a szálláshelyen – és erről korábban nem értesítette az irodát – a foglalás lemondottnak számít az erre vonatkozó költségekkel.  

7. Az iroda és a tulajdonos kötelezettsége

Az Iroda köteles gondoskodni szolgáltatások megvalósulásáról, betartva a turizmusban elfogadott szokásokat és gyakorlatot, valamint tiszteletben tartani az Utas jogait és érdekeit. A tulajdonos köteles biztosítani, hogy az Utas megkapjon minden kifizetett szolgáltatást, illetve felelős az Utasnak a kifizetett szolgáltatások megvalósulásáért. Az Iroda és a tulajdonos nem vonhatóak felelősségre, ha a szolgáltatások rajtuk kívülálló okokból nem valósul meg.

8. Az utas kötelezettsége

Az Utas köteles:

 • Érvényes úti okmányokkal rendelkezni
 • Tiszteletben tartani a fogadó ország vám- és devizajogszabályait
 • Tiszteletben tartani Horvátország, illetve az utazás során érintett más országok deviza- és vámelőírásait, törvényeit és jogszabályait, és előzetesen tájékozódni arról, hogy a fogadó országba, vagy a vele szomszédos országokba való beutazáshoz rendelkeznie kell-e érvényes vízummal. Amennyiben az Utas által elkövetett szabály- vagy törvénysértés miatt nem lehet az utazást folytatni, a felmerülő költségeket az elkövető köteles megtéríteni.
 • Tiszteletben tartani a szálláshelyeken érvényes házirendet, illetve jóhiszeműen együttműködni a szolgáltatást nyújtó személyekkel.
 • A célállomásra való megérkezéskor az Utas köteles az Iroda alkalmazottjának – bejelentés céljából – átadni saját és minden utazótársa útlevelét illetve személyi igazolványát, ezen kívül köteles minden az Iroda felé fennálló tartozását rendezni.
 • Ha a szervezett programnak bármilyen, a részvevők egészségi állapotát illető előfeltétele lenne, az Utas köteles valós információt szolgáltatni az Irodának egészségi állapotával kapcsolatban. Az Iroda fenntartja magának a jogot a foglalás lemondására azzonal és/vagy minden pillanatban, amennyiben kiderül, hogy az Utas olyan információt tartott vissza, amely kárt okozhat az utasnak, az irodának, vagy a szolgáltatásadónak. Ilyen esetben az Utas köteles teljes mértékben megfizetni a lefoglalt program árát csakúgy, mint minden további járulékos kárt.
 • Ha a szolgáltatást igénybevevők között van olyan személy(ek), aki(k) egészségi állapota különleges feltételeket követel a szállás berendezését és elhelyezését illetően, az Utas köteles erről az irodát tájékoztatni, valamint kötelese az Iroda véleményét kikérni arról, hogy a kiválasztott szállás megfelelő-e vagy sem. Ez alól kivételt képeznek azon szálláshelyek, melyek leírásában külön fel vannak tüntetve az említett lehetőségek.
 • Ha az utas háziállat( kutya macska stb.) hozatalát tervezi, köteles az irodát erről tájékoztatni és megadni  annak fajtáját, méretét. A háziállat engedélyezése nem feltétlenül jelenti azt, hogy az állat korlátlanul mozoghat az adott szálláshelyen.
 • Pontos és telyes információt adni a vendégek számáról, beleszámítva a gyerekeket is. Ha az Utas megérkezésekor derül ki, hogy a foglaláskor adott információ nem volt pontos, az Iroda fenntartja magának a jogot a foglalás helyszíni lemondására. Ilyen esetben utasnak nincs joga semmilyen kárpótlásra vagy panaszra. Ez abban az esetben is érvényes, ha plusz fő kiskorú. Nincs általános szabály annak tekintetében, hogy kiskorú személy térítésmentesen és előzetes bejelentés nélkül szállhat meg, ezért erről minden esetben előre kell tájékoztatni az Irodát.

A fenti kötelezettségek elmulasztása esetén az Utas viseli a felmerülő költségeket, továbba köteles megtéríteni az általa okozott kárt. A foglalás jóváhagyásával az Utas kötelezettséget vállal, hogy bármilyen károkozás esetén a helyszínen megtéríti a szolgáltatónak okozott kár teljes értékét.

9. Csomagok

Az Iroda nem vállal felelősséget az út során vagy a szálláshelyen megsemmisített, elvesztett, károsult vagy ellopott csomagokért és más vendég vagyonáert. 

10. Utazási bisztosítás

Az Iroda által kihirdetett árak nem tartalmazzák az utasbiztosítást.  

11. Ellenvetések megoldása

Ha kifizetett szolgáltatások minőségével kapcsolatban kifogása merül fel, vagy a kifizetett szolgáltatást nem kapta meg, az Utas írásban követelhet indokólt kárpótlást. Minden vendég – azaz aki(k)nek a nevén a foglalás szerepel – önállóan adhat be kifogást. A kifogástevés menete:

 • Amennyiben az Utas megérkezésekor nem elégedett a szálláshely állapotával, azonnal tájékoztatnia kell az Irodát, illetőleg azonnali panaszt tehet a tulajdonosnál. Az Utas köteles az Iroda képviselőjével vagy a tulajdonossal jó szándékúan együttműködni a panaszolt körülmények elhárításával kapcsolatban. Ha az emelt kifogás jogos, és a megadott szolgáltatás nem kielégítő, az Iroda megtesz mindent, hogy az Utas elfogadható megoldást kapjon, amely megfelel a befizetett szolgáltatás színvonalának. Az Iroda vagy a tulajdonos nem ajánlhat az utasnak helyettesítettnél alacsonyabb értékű elhelyezést. Amennyiben az Utas a helyszínen nem fogadja el a befizetett szolgáltatás értékének megfelelő megajánlott megoldást, az Iroda nem köteles méltányolni a későbbi reklamációkat.
 • Amennyiben az Utas úgy dönt, hogy elhagyja az szálláshelyet és önállóan keres másik szálláshelyet, így nem adva lehetőséget az Irodának hogy megoldja a problémát, akkor az Utas elveszíti jogát a befizetett összeg visszaigénylésére, illetve a kárpótolási vádemelésre.
 • Legkésőbb 8 nappal a hazaérkezés után, az Utas köteles az irodához írásban eljuttatni esetleges kifogásait (a tulajdonos aláírt nyilatkozatával és számlákkal a felmerült pluszköltségekről). Panaszait elküldheti e-mailben az Iroda címére Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy levélben az Iroda postacímére (Val Tours turistička agencija, Trg hrvatskih velikana 01, 23 210 Biograd na moru, Hrvatska). Az Iroda köteles a reklamáció kézhezvételét követő 14 napon belül megválaszolni a felmerült panaszokat. Az Utas lemond harmadik személy, bíróságközvetítéséről, a Horvát Utazási Irodák Egyesülete döntőbíráskodásátol,vagy a nyilvánosság tájékoztatásáról, ameddig a szervező nem oldja meg a reklamációt. Amennyiben az Utas nem tette meg kifogásait a helyszínen vagy nem jutatta el azokat a hazamenetelt követő 8 napon belül az Irodának, minden további panasztételi jogát elveszti. A 8 napon túl érkezett reklamációkat az irodának nem áll módjában méltányolni.
 • A kárpótlás legmagasabb összege nem érheti el a kifogásolt szolgáltatás teljes összegét, nem tartalmazhatja a megkapott szolgáltatásokat. Az utasnak nincsen joga nem vagyoni kártérítésre. 

12. Békés egyeztetés

Az Utas és az Iroda a Szerződéssel kapcsolatban esetleg felmerülő vitás ügyeiket megkísérlik közös megegyezéssel, békésen megoldani. 

13. Személyes adatok gyűjtéséről és védelméről szóló nyilatkozat

ELSŐDLEGES LÉPÉSEK

A hatályos horvát és uniós, mint például a 2018. május 25-én érvénybe lépő GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) által 2016. április 27-én elfogadott 2016/ 679-es számú Általános Adatvédelmi Rendelet) adatvédelmi törvényeknek megfelelően a Val Tours Utazási Iroda különös figyelmet fordít ügyfelei személyes adatainak védelmére.

 A GDPR célja, hogy minden érdekelt felet a személyes adatok feldolgozásával és védelmével kapcsolatos kérdésekben információval lásson el . A rendelkezés tartalmazza az ügyfél személyes adatainak felhasználásával kapcsolatos jogait is.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A GDPR vonatkozika Val Tours Utazási Iroda (továbbiakban Iroda) minden ügyfelétől begyűjtött és felhasznált személyes adatra.

Ügyfélnek minősül minden olyan személy, aki a Val Tours Utazási Iroda bármely szolgáltatását igénybe veszi, illetve azokról tájékoztatást kér.

Személyes adatnak minősül minden olyan egyénhez köthető adat, akinek személyazonosságaigazolásra került vagy kerülhet (GDPR, 4-es cikkely).

Adatfeldolgozásnak minősül minden olyan eljárás, vagy eljárások, melyek a személyes adatok felhasználásával végeztek (GDPR, 4-es cikkely).

AZ ADATFELDOLGOZÁS ALAPELVEI

Törvényszerű, tárgyilagos és átlátható adatfeldolgozás

A személyes adatok a hatályos adatfeldolgozásra vonatkozó jogszabályoknak, valamint a legkiválóbb ügyviteli adatvédelemnek megfelelően kerülnek feldolgozásra.

Adatfeldolgozás az adatgyűjtés céljának megfelelően

Az Iroda a begyűjtött személyes adatokat csak és kizárólag arra a célra használja fel, aminek okából begyűjtötte azokat.

Személyes adatok mennyiségének korlátozása

Az Iroda csak azokat az adatokat gyűjti be és dolgozza fel, melyek szükségesek az adatfelhasználás céljának eléréséhez.

Személyes adatok megbízhatósága

Az Iroda kiemelt figyelmet fordít a begyűjtött adatok megbízhatóságára. Ügyfeleinknek bármikor jogukban áll személyes adataikat megtekinteni és módosítani.

A személyes adatok feldolgozásának és tárolásának időtartamára vonatkozó szabályozások

Ügyfeleink adatait csak annyi ideig dolgozzuk fel és tároljuk, ameddig feltétlenül szükséges annak a célnak az érdekében, amiért az adatot begyűjtöttük, máskülönben az idevágó rendelkezések érvényesek, melyek szerint az adattárolás időtartama minimum 5 év.

A személyes adatok védelme

Belső biztonsági intézkedéseinknek garantálják, hogy a lehető legnagyobb figyelmet fordítjuk ügyfeleink személyes adatainak védelmére.

ÜGYFELEINK JOGAI

A GDPR-nak megfelelően ügyfeleinket a következő jogok illetik meg:

Adathozzáférési jog

Az Iroda ügyfeleinek jogában áll tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adatait feldolgozzuk és adatfeldolgozás után a következő információk birtoklására jogosultak: az adatfeldolgozás céljára vonatkozó információ, az általunk feldolgozásra kerülő személyes adatok típusa, az általunk feldolgozásra kerülő adatok címzettjei, az adattárolás becsült időtartama és/vagy a kritériumok, melyek alapján ezt az időtartamot meg tudjuk állapítani. Ügyfeleinket a következő jogok illetik meg: az adatmódosításhoz, adattörléshez és adatfeldolgozás korlátozásához való jog, feljebbviteli szervhez történő panasz benyújtásához való jog, valamint az adatok harmadik félhez történő jutása esetén óvintézkedések megtételéhez való jog.

Adatmódosításhoz és adattörléshez való jog

Ügyfeleinknek jogában áll pontatlan személyes adatok esetén adatmódosításhoz folyamodni.

Ügyfeleinknek jogában áll adattörlést kérni, kivéve, ha az az adat szükséges ahhoz a célhoz, amiért az begyűjtésre került, vagy ha a vonatkozó jogszabályok szerint azt az adatot meg kell őrizni.

Az Iroda kötelezettséget vállal arra, hogy értesíti ügyfelét minden olyan esetben, ha az ügyfél kérésére adatmódosítás, illetve adattörlés történt.

Adatfeldolgozás korlátozásához való jog

Ügyfelünknek jogában áll adatfeldolgozási korlátozást kérni, a GDPR-ben meghatározott feltételek mellett.

Az Iroda kötelezettséget vállal arra, hogy értesíti ügyfelét minden olyan esetben, ha az ügyfél kérésére adatfeldolgozás korlátozása történt.

Adattranszferáláshoz való jog

Ügyfelünknek jogában áll a rendelkezésünkre bocsátott adatokat szerkesztett, nyomtatott formátumban visszavonni és azokat egy másik utazási iroda számára mindennemű korlátozás nélkül átadni.

Tiltakozási jog

Ügyfelünknek bármikor jogában áll személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban tiltakozni.

SZEMÉLYES ADATGYŰJTÉSI ELJÁRÁS

Az Iroda a következőféleképpen gyűjt adatotügyfeleiről:

Adatgyűjtés az utazási irodában

Ajánlatkéréshez, illetve foglaláshoz ügyfelünktől a szükséges személyes adatokat elkérjük.

Ügyfelünk megadhatja adataitszemélyesen, telefonon vagy e-mailben, vagy személyes adatainak megadására egy harmadik személyt is meghatalmazhat.

Adatgyűjtés az interneten keresztül

Ügyfelünktől weboldalunkon ajánlatkéréshez, illetve foglaláshoz a szükséges személyes adatokat elkérjük.

Ügyfelünk adatait a honlapunkon található nyomtatvány kitöltésével adja meg.

Ügyfél általi jóváhagyás

Az ügyfél általi jóváhagyás magában foglalja az alperes bármely önkéntes, konkrét, tájékoztató és egyértelmű szándéknyilatkozatát, mellyel ő, nyilatkozatban, vagy tisztán értelmezhető intézkedéssel, jóváhagyja a rá vonatkozó személyes adatok felhasználását (GDPR, 4. cikkely).

A jelenlegi jogszabályok értelmében az ügyfél személyes adatait az ügyfél jóváhagyása nélkül az Iroda soha, semmi olyan célból nem használja fel, melyhez az ügyfél jóváhagyása szükséges.

A VAL TOURS UTAZÁSI IRODA ÁLTAL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI

Az Iroda kizárólag olyan személyes adatokat kér, melyek az adatgyűjtés céljából szükségesek és a hatályos jogszabályok azt lehetővé teszik.

Az általunk gyűjtött információk a következők: vezetéknév és keresztnév, telefonszám, lakcím és e-mail cím a kapcsolattartás céljából, tartózkodási hely, állampolgárság, nem, születési idő, útlevél, vagy más, fényképpel ellátott személyazonosságot igazoló dokumentum száma, fizetési mód.

A SZEMÉLYES ADATGYŰJTÉS CÉLJA

Személyes adatokat irodánk a következő céllal kér:

A szerződés teljesítése, illetve a szerződés teljesítésére való előkészülés céljából

Az Iroda azért kér személyes adatokat, hogy az ügyfélnek szolgáltatást nyújtson, illetve szolgáltatásra ajánlatot tegyen.

Szolgáltatásainkról és termékeinkről való tájékoztatás céljából

Az ügyfél jóváhagyása után irodánk felhasználhatja annak személyes adatait abból a célból, hogy a számára érdekesnek vélt szolgáltatásainkról és termékeinkkel kapcsolatosan tájékoztassa.

Cégünk hatékonyabb működése céljából

Ügyfeleink adatait, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, abból a célból tároljuk, hogy szükség esetén megvédhessük ügyfelünk, illetve irodánk jogi érdekeit. Ilyen lehet például, amikor azért őrizzük meg egy ügyfél adatait, hogy reagálhassunk egy esetleges panasztételre, vagy felhasználhatjuk az ügyfél adatait azért, hogy megakadályozzunk, felderítsünkügyfelünkre, illetve az Irodára veszélyt jelentő visszaéléseket, valamint azokban eljárjunk, ezáltal garantálva az Iroda alkalmazottainak, ügyfeleinek, szolgáltatásainak és termékeinek biztonságát. Ügyfeleink adatainak tárolása lehetővé teszi, hogy szolgáltatásaink és ajánlataink személyre szabottak legyenek, ezáltal biztosítván a magasabb színvonalú ellátást, a személyre szabott ügyfélszolgálatot, a piackutatást és elemzést, a marketing csatornák optimalizálását, stb.Az ilyen célból történő adatfeldolgozás jogi alapja a Val Tours Utazási Iroda törvényes érdeke, kivéve, ha ennél erősebb érdek lép fel, mint például az alapvető jogok, a szabadsághoz való jog, mely az ügyfél személyes adatainak védelmét kívánja meg és/vagy az ügyfél vagy más egyén legfőbb érdekeinek védelméül szolgáló jogalap. Kivételt képez minden olyan eset, ahol a jogalaptól való megfosztás esete forog fenn, vagy a jogalap az ügyfél beleegyezésének felel meg.

Jogi kötelezettségek teljesítése céljából

A jelenlegi jogszabályoknak megfelelően az Iroda, írásban történő megkeresésre köteles ügyfeleiről a hatóságoknak (pl. bíróság, rendőrség, idegenforgalmi ellenőrzési hatóság) információt szolgáltatni vagy bizonyos személyi adatokhoz való hozzáférést biztosítani. Az e célból történő adatfeldolgozás jogalapja az Iroda jogi kötelezettségeinek teljesítése.

SZEMÉLYES ADATOK KIADÁSA HARMADIK FÉL/FELEK SZÁMÁRA

Irodánk a következő esetekben továbbítja ügyfelei adatait harmadik fél számára: Ügyféllel kötött szerződés teljesítése céljából, illetve szerződés teljesítésére való készülődés esetén

Az Iroda abban az esetben továbbítja ügyfelei adatait harmadik félnek, ha az elengedhetetlen a szerződésben foglalt szolgáltatás vagy a kért információnyújtásához. Ilyen például a szállásadónak, vagy a szállításért felelős cégnek küldött ügyféladatok, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a cég szolgáltatást nyújthasson vagy ajánlatot tegyen.

Az ügyfél hozzájárulása esetén

Továbbítjuk az ügyfél személyes adatait harmadik fél számára akkor is, ha szükséges a célból, amiért az ügyfél határozott hozzájárulását adta.

Amikor az Iroda bizonyos feladatok elvégzésére alvállalkozókkal szerződik

Amennyiben bizonyos feladatok elvégzésére az Iroda alvállalkozókkal köt szerződést, ebben az esetben ügyfeleink szermélyes adatait továbbítjuk az alvállalkozók részére. Minden alvállalkozó uniós tagországbeli, akik kizárólag az Iroda megrendelésére dolgoznak, az Irodával szerződésben állnak, ígyaz Iroda által alkalmazott adatbiztonsági feltételek betartására kötelezettek.

SZEMÉYES ADATOK VÉDELME

Ügyfeleink személyes adatainak védelme érdekében az Iroda az idegenforgalomban használt legfejlettebb információs-kommunikációs technológiákat használja. A személyes adatvédelem optimális szintjének elérése érdekében folyamatosan fejlesztjük belső processzorainkat. Különféle szervezeti intézkedéseket és technikai eszközöket használunk annak érdekében, hogy illetéktelen személyek felhasználóink adataihoz való hozzáférését, megváltoztatását, adatvesztését, lopását és annak más célból való felhasználást megakadályozzuk.

KAPCSOLAT

Ügyfelünk a GDPR-ban megállapított jogainak gyakorlását az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levélben kérheti. Amennyiben ügyfelünk személyes adatainak megsértésének gyanúja áll fenn, írásban panaszt tehet az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy panaszával fordulhat a Személyes Adatvédelmi Irodához is.

A GDPR kiegészítő, mellék- és átmeneti rendelkezései

Az Általános Adatvédelmi Rendelet megjelenésének napján lép életbe. A Rendelet az Iroda honlapján, illetve az irodában is megtekinthető. A rendeletben történő bármilyen változtatás esetén ügyfeleink honlapunkonazonnal tájékozódhatnak. 2018. május 25-étől, az Általános Adatvédelmi Rendelet hatályba lépésének napjától minden ügyfelünknek jogában áll személyes adatait transzferálni, törölni, valamint személyes adatainak feldolgozását korlátozni.

14. Magánélet védelme és sütik használata

A Val Tours Utazási Iroda és honlapjának felhasználói között létrejött szerződés

Ezen adatvédelmi nyilatkozatban megemlített honlapok, illetve szolgáltatások használatával Ön elfogadja a felhasználói feltételeket és a tájékoztatásra vonatkozó szabályokat. Amennyiben Ön ezeket a feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja az Iroda honlapját.

MAGÁNÉLET VÉDELME

Az Iroda tiszteletben tartja ügyfelei magánélethez való jogát, ezért irodánk a következő elvek szerint működik:

Amennyiben az Ön személyes adataira van szükségünk, azt határozottan közöljük. Adatait kizárólag annak a harmadik félnek adjuk ki, amely az Ön által, az irodánkon keresztül igényelt és fizetett szolgáltatást nyújtja. Adatait felhasználjuk továbbá arra is, hogy az Iroda rendszerén keresztül az Ön igényeit feldolgozzuk, valamint irodánk szolgáltatásairól Önnek hírlevelet küldjünk. Annak érdekében, hogy az Ön igényeit maximálisan teljesíthessük, pontos adatokra van szükségünk, ezért kérjük, hogy adatváltozás, illetve hibásan megadott adatok eseténtájékoztasson minket. Amennyiben Ön azt tapasztalja, hogy az Iroda a fenti elveket nem tartja be maradéktalanul, kérjük, írjon nekünk az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Irodánk mindent el fog követni, hogy a lehető leghamarabb kivizsgálja és korrigálja az esetleges hibát. Az Iroda honlapja marketinges célokra a GoogleAnalytics-et használja.

MAGÁNJELLEGŰ, NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA VALÓ KORLÁTOZÁS

A VAl Tours Utazási Iroda és partnerei honlapjai kizárólag magánjellegű, nem kereskedelmi célokra használhatóak. Tilos a honlapok tartalmát módosítani, másolni, megosztani, bemutatni, kinyomtatni, vagy bármely más módon az információkat, szolgáltatásokat vagy termékeket továbbítani, vagy értékesíteni.

TULAJDON

Az Iroda honlapján (www.val-tours.hr) található minden tartalom és formázás a Val Tours Utazási Iroda (TrgHrvatskiVelikana 01, 23210 Biograd, Horvátország) kizárólagos tulajdona.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Az Iroda honlapján található minden információ a bevitel pillanatában pontos. Adatainkat rendszeresen frissítjük, a hibákat azonnal korrigáljuk. Az Irodának jogában áll előzetes értesítés nélkül a honlapján szereplő információkat módosítani.

TILTOTT, ILLEGÁLIS FELHASZNÁLÁS

Az Iroda és partnerei honlapjának használatával Ön elfogadja, hogy a honlapokon található információkat nem használja fel tiltott vagy illegális célokra.

HARMADIK FÉLHEZ VEZETŐ LINK-EK

Az Iroda és partnerei honlapja tartalmazhatnak más cégekhez, illetve egyénekhez vezető link-eket. Ezek a link-ek kizárólag azt a célt szolgálják, hogy Önt információhoz juttassák, ezért az Irodát nem terheli felelősség ezen információk pontossága, adatvédelmi irányelvei és tartalma miatt.

FELHASZNÁLÓI, ÉS MÁS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK VÁLTOZTATÁSA

Az Iroda fenntartja honlapjának működési és felhasználói feltételeinek változtatási jogát. A változtatások a már meglévő és kifizetett foglalásokra nem vonatkoznak.

AZ IRODA SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATA EZEKEN A HONLAPOKON

A Val Tours Utazási Iroda honlapjának célja, hogy felhasználóit információkkal lássa el a következőkkel kapcsolatban: magánszállások, pihenéssel kapcsolatos tevékenységek és más kapcsolódó szolgáltatások, képes helyleírások, becsekkolás nélküli bérlések és foglalások. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a honlapunkon keresztül történő bármely ügylethez követelmény a felnőtt korhatár, valamint a fizetési feltételek elfogadása az Ön és Önnel egy háztartásban élő kiskorúak számára. Ön kijelenti, hogy Ön a törvényes képviselője az Ön adatait felhasználó gyermek(ek)nek, továbbá kijelenti, hogy a foglaláskor, illetve fizetéskor megadott személyes adatok pontosak és az igazságnak megfelelnek. Az Iroda honlapjával való bármely visszaélés (nem valós foglalás, stb.) esetén a honlaphoz való hozzáférését letiltjuk.

SÜTIK HASZNÁLATA

Mi a süti? - A süti egy olyan szövegfile, amit az első látogatás alkalmával az Ön internetes keresője tárol az Ön merevlemezén, ezáltal segítve a gyorsabb betöltést olyan oldalaknál, melyeket Ön korábban már megnézett. A süti nem tartalmaz ugyan személyes adatokat, de segít nekünk abban, hogy a neten keresztül különböző szolgáltatásokat felkínálhassunk Önnek.

Miért érdemes sütiket használni?- A sütik elsődleges célja az időspórolás és a könnyebb navigálás a neten, mivel a süti a webes keresőnek jelzi, ha Ön visszatért egy már korábban meglátogatott oldalra. A neten található információk felkeresési rátájával kapcsolatos statisztikai adatokat a sütik szolgáltatják, ezért a sütiknek fontos szerepük van abban, hogy segítsenek nekünk felmérni ügyfeleink igényeit és érdeklődési körét. Ez a legfontosabb feladata a honlapunk által használt GoogleAnalytics elemző részének. Ezt a programot az Iroda kizárólag arra használja, hogy honlapunk teljesítményéről az idegenforgalmi piacon a szükséges információt begyűjtse.

Miért tér ki az Iroda a sütik használatára? – A sütik használata az Ön internetes keresője által felkínált lehetőség. A legtöbb kereső eleve úgy van konfigurálva, hogy automatikusan fogadja a sütiket, azonban Önnek a beállításoknál lehetősége van a sütiket letiltani.

15. Jegyzet

Az előleg vagy a telyes összeg befizetésével, az utas telyesében elfogadja ezeket a Közös Szolgáltatási Feltételeket.